Testi i Sëmundjeve Gjenetike CatCheck (Feline)

CatCheck është një nga testet më të gjera të shqyrtimit gjenetik sot. Një ekran gjenetik I më shumë se 75 sëmundjeve,grupeve të gjakut dhe tipareve gjenetike që janë të zakonshme tek macet. Është një mënyrë e thjeshtë dhe miqësore për të gjithë pronarët e maceve pë të testuar macen e tyre.

Analizë e Përgjithshme

Me anë të këtij ekzaminimi ju mund të kontrolloni macen tuaj për ngjyrat e veshjes,grupet e gjakut,dhe çrregullimet gjenetike. Ju mund të testoni për të për më shumë se 75 karakteristika!

Ne deshifrojmë ADN-në e tyre

Fitoni njohuri të vlefshme për shëndetin gjenetik të maces tuaj! Pra, së bashku me veterinerin tuaj, planifikoni masat paraprake për të ardhmen e tyre për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme të maceve ose për shumimin e tyre!

Proces i thjeshtë

Udhëzime të thjeshta hap pas hapi për mbledhjen e mostrave pa dhimbje dhe të shpejtë.
Udhëzime të plota me pajisjen e mbledhjes së mostrave të përfshira në secilin kit.