IMPRINT

FERAGEN GmbH
Laboratory for genetic veterinary diagnostics
Strubergasse 26
A – 5020 Salzburg

Tel.: +43 (0) 662 / 43 93 83
phone: +49 (0) 8654 / 68 24 430

mail: office(at)feragen.at
VAT ID No.: ATU72266816
Company register: FN 471418 m

Competent company register court: Landesgericht Salzburg
Management: Mag. Dr. Anja Maria Geretschläger
Professional group: Chemical industry

Responsible according to § 55 RStV:
Mag. Dr. Anja Maria Geretschläger
Strubergasse 26
5020 Salzburg

Bank details: Sparkasse Mühlviertel West
IBAN: AT39 2033 4010 0000 0156
BIC: SMWRAT21XXX

Picture credits: © FERAGEN, © iStockphoto.com, © 123rf.com, © pixabay, © wikimedia

Për një lexueshmëri më të mirë, vetëm forma femërore ose mashkullore përdoret në tekstet tona.
Forma tjetër gjinore sigurisht që gjithmonë përfshihet.
Shkruar nga një grua me vetëbesim.

Përdorimi i të dhënave të kontaktit të botuara brenda kornizës së detyrimit të ngulitjes nga palët e treta me qëllim të dërgimit të materialeve të reklamimit dhe informacionit të pakërkuar është e ndaluar shprehimisht. Operatorët e faqeve shprehimisht rezervojnë të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të pakërkuar të informacionit reklamues, siç janë postat elektronike të padëshiruara.

Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve sipas Art. 14 paragrafi 1 ODR-VO and § 36 VSBG:
Komisioni Evropian siguron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS), të cilën mund ta gjeni në https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ne nuk jemi të detyruar të marrim pjesë në një procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit dhe zakonisht nuk jemi të gatshëm ta bëjmë këtë.